Modelcontroles

Clashvrij, met de juiste structuur en informatie

oranjekade

Controle als basis voor vertrouwen

Dankers Slimmer Bouwen voert modelcontroles uit op modellen van adviseurs en leveranciers. In de ontwerpfase controleren we de adviseurs - meestal de modellen van architect, constructeur en één of meerdere installatieadviseurs. In de uitvoeringsfase controleren de modellen van leveranciers en onderaannemers.

Eerst valideren we deze modellen op door te controleren of de aanwezige informatie en opbouw van het model voldoet aan de gemaakte afspraken. Dit kunnen algemene, bedrijfseigen of zelfs projectspecifieke afspraken zijn. Dankers Slimmer Bouwen kan ook assisteren met het opzetten van deze afspraken in een ILS en/of BIMprotocol.

Als de informatie en opbouw correct is kunnen we clashcontroles uitvoeren, Daarbij zoeken we naar punten waar modellen door elkaar heen lopen. Soms is dat toegestaan (bijvoorbeeld een leiding in de druklaag van een breedplaatvloer) en soms niet. De beoordeling van de ernst van clashes hangt af van de ontwerpfase en de bouwmethodiek.

Om deze controles uit te voeren gebruiken wij de software Solibri Office en BIMcollab Zoom. Er worden zowel automatische als handmatige controles uitgevoerd. Bij een automatische controle voeren wij een vooraf ingestelde regelset uit die de modellen controleert op bijvoorbeeld doorsnijdingen of de aanwezigheid van voorgeschreven informatie. De door de regelset gevonden issues sorteren wij op zwaarte van de gevonden problemen.
Daarnaast kunnen door middel van het handmatig doorlopen van een gebouwmodel ook andere problemen naar boven komen, zoals de praktische maakbaarheid.

Communicatie over clashes en issues in modellen kunnen wij ondersteunen door het gebruik van BIMcollab - een platform voor het uitwisselen van gevonden issues - waarmee ook de voortgang van het proces gevolgd kan worden. Via BIMcollab kunnen alle partijen in het bouwproces, onafhankelijk van de gebruikte software, issues uitwisselen en aanmaken.

Vragen over wat wij op het gebied van modelcontrole of BIM management voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op!
bimcollab

Contact

Torenallee 42-42 (Gebouw Gerard), Eindhoven. Onze entree is te vinden in de onderdoorgang van de Torenallee naar het Ketelhuisplein.

Telefoon: +31 (0)6 516 46 036 / Email: info@dankersslimmerbouwen.nl