011 Bed & Breakfast Heijhof

Voor een monumentale boerderij in Zuid-Limburg vlak bij Maastricht heeft Dankers Slimmer Bouwen het modelleer- en advieswerk verzorgd om te komen tot een vergunningsaanvraag met functiewijziging. De boerderij had een kantoorbestemming en moet in de nieuwe situatie een bed & breakfast gaan worden.

Naast deze werkzaamheden zijn ook enige 3D impressies van het interieur gemaakt ten behoeve van de haalbaarheidsstudie.

Dankers Slimmer Bouwen

Dankers Slimmer Bouwen helpt bedrijven in de bouwsector met het slimmer, sneller en beter maken van hun primaire proces. We doen dat door open communicatie, continu kennis ontwikkelen en het toepassen van slimme tools en processen zoals BIM.

Als universitaire bouwkundigen met een praktisch bouwhart werken wij aan projecten op het hoogste niveau, zonder daarbij de uitvoering uit het oog te verliezen. Daarbij staat door het hele ontwerp-, bouw- en gebruiksproces BIM centraal als informatiebron voor alle partijen.

Als modern bedrijf werken wij samen in diverse verbanden. Zo zijn wij lid van de coöperatie Archifoor, een groep zelfstandigen in de bouw die het complete ontwerp- en adviestraject in samenwerking aanbieden. Daarnaast hebben wij samenwerkingen met architecten, adviseurs, bouwbedrijven en applicatieontwikkelaars om voor iedere opdrachtgever de juiste mix van kennis en kunde te kunnen leveren.